Pravila nagradnog natječaja: Poklanjamo 6 Olival paketa sa zlatnim uljem i zlatnim pilingom

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj " Poklanjamo 6 Olival paketa sa zlatnim uljem i zlatnim pilingom“ raspisuje: HANZA MEDIA d.o.o. Koranska 2, Zagreb, OIB79517545745 (u daljnjem tekstu Organizator).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se traži 6 dobitnika koji će osvojiti vrijedne nagrade, a raspisuje se u svrhu promocije Organizatora u nagradnom natječaju. Nagradni natječaj traje od 14. kolovoza 2017. godine do 21. kolovoza 2017. godine na web adresi živim.hr.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od 6 x OLival poklon paketa koji sadrže:

Zlatni piling + zlatno ulje

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Osoba koja se prijavljuje slaže se da se ista objavi u izdanjima Organizatora.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske koje u periodu trajanja natječaja, ispune obrazac za prijavu na natječaj na Živim.hr (ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, e-mail adresa i broj telefona) i odgovore na nagradno pitanje. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 14. kolovoza 2017. godine do 21. kolovoza 2017.

Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Prijave se primaju u periodu između od 14. kolovoza 2017. godine do 21. kolovoza 2017. u 11:00 sati. Kreativni odgovori dobitnika na nagradno pitanje mogu biti objavljeni u izdanjima Organizatora. Moguće je prijaviti se jednom po kriteriju mail adrese, imena i prezimena te svi sudionici moraju biti pretplaćeni na zaprimanje newslettera portala Živim. Po završetku prijava žiri će, sastavljen od zaposlenika Organizatora, prema kriteriju kreativnosti odgovora na nagradno pitanje odabrati 3 dobitnika.

Njihova će se ime, prezime i grad objaviti 21. kolovoza 2017. na web adresi živim.hr. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i prezimena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem e-maila u roku od 10 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na e-mail, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja.

Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (svi vizuali/slike/videa/tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe.

Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade i pismeni pristanak sudionika može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet, radio), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe.

Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sve prijave i glasovi zaprimljeni korištenjem bilo kakvih zlonamjernih programa i web servisa biti će uklonjeni, kao i sve prijave i glasovi stečeni bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje sudioniku omogućuju nepoštenu prednost pred drugim sudionicima.

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju pristaje da njegovi osobni podaci budu korišteni za provođenje bilo kakvih promotivnih aktivnosti Organizatora, sukladno čl. 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06,41/08, 130/11).

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno autora kreativnih odgovora na nagradno pitanje, bit će objavljena na web adresi živim.hr u ponedjeljak, 21. kolovoza 2017. godine.

Članak 12: POREZI

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci bez posebnog obrazloženja.

HANZA MEDIA d.o.o.

Linker
19. svibanj 2024 17:34