SHUTTERSTOCK
Pola milijuna oboljelih

Prve hrvatske Smjernice za prehranu kod šećerne bolesti u odrasloj dobi

Polazište za izradu bila je potreba za standardiziranjem nutritivne skrbi i provođenjem ujednačenog modela edukacije za bolesnike sa šećernom bolešću u Hrvatskoj

Broj oboljelih osoba od šećerne bolesti u svijetu kontinuirano raste. Hrvatska nije iznimka. Procjenjuje se da imamo preko pola milijuna oboljelih. Liječenje uključuje multidisciplinarnu suradnju te je stoga iz redova svih profesija koje sudjeluju u procesima liječenja i edukacije oboljelih formirana radna skupina za izradu prvih hrvatskih Smjernica za prehranu kod šećerne bolesti u odrasloj dobi, koje su upravo objavljene u Liječničkom vjesniku. Polazište za izradu Smjernica bila je potreba za standardiziranjem nutritivne skrbi i provođenjem ujednačenog modela edukacije za bolesnike sa šećernom bolešću u Hrvatskoj.

Prehrana izuzetno važna

Šećerna bolest ubraja se u kategoriju bolesti koje se mogu uspješno prevenirati, dobro liječiti te im se može spriječiti ili odgoditi razvoj kroničnih komplikacija. Pravilna prehrana u tome je iznimno važna.

Edukacija o pravilnoj prehrani svakog oboljelog treba biti individualno prilagođena, pri čemu treba obratiti pozornost na dob bolesnika, način života, socioekonomski status, tjelesnu aktivnost i komplikacije vezane uz šećernu bolest. Kod šećerne bolesti promjena životnih navika, što uključuje pravilnu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost i regulaciju tjelesne mase, navode autori smjernica, može uvelike pridonijeti regulaciji glikemije, a u tipu 2 u nekim slučajevima može dovesti i do njene remisije.

Linker
18. srpanj 2024 14:50