SHUTTERSTOCK
Darujemo

Uključite se u nagradni natječaj i osvojite vrhunski tlakomjer

Visoki krvni tlak tihi je ubojica jer dugo ne pokazuje simptome. Stoga se savjetuje redovito ga mjeriti

Povišeni krvni tlak najčešći je i najvažniji faktor kardiovaskularnog rizika u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, te glavni faktor rizika za smrtnost jer višestruko povećava vjerojatnost moždanog udara, infarkta, srčanog zatajenja, bolesti bubrega... Uz sve to i glavni je faktor za invaliditet i izgubljene godine života.

Ali dobra vijest je da se životnim navikama krvni tlak može držati u normalnim vrijednostima. Redovita tjelesna aktivnost i općenito više kretanja, manje sjedenja, što povoljno utječe na naš krvni tlak te uravnotežena prehrana bez dodane soli, zasićenih masti i prerađene hrane, dobre su životne navike. Tako potičete cjelokupno zdravlje, pa će i tlak biti u normalnim vrijednostima. No, da bi biste znali koliki vam je tlak savjetuje se mjeriti ga redovito i voditi evidenciju - bilo da ste mladi i mislite da nemate povišen tlak, ili ste već na terapiji za snižavanje tlaka, trebali biste znati koje su njegove vrijednosti jer danas znamo da je visoki tlak ‘tihi ubojica‘ koji razara potiho bez vidljivih simptoma.

Osvojite Omron tlakomjer

U nagradnom natječaju kojeg organiziraju Doktor u kući i Medikor možete osvojiti jedan od dva modela vrhunskih OMRON tlakomjera. Požurite! Nagradni natječaj traje do 22. siječnja. Više informacija potražite u Doktoru u kući, a pravila nagradnog natječaja pročitajte u nastavku:

NAGRADNI NATJEČAJ

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, Zagreb, OIB: 79517545745, (u daljnjem tekstu: Priređivač) donosi:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom "Osvojite vrhunski OMRON tlakomjer"

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom "Osvojite vrhunski OMRON tlakomjer" (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i izdanja Doktor u kući.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 04.01.2024. godine na portalu www.zivim.gloria.hr

2. Nagradni natječaj

Nagradni natječaj se organizira u tiskovini Doktor u kući u razdoblju od 04.01.2024. godine do 22.01.2024. godine. Kako bi sudjelovali u nagradnom natječaju sudionici trebaju kreativno odgovoriti na nagradno pitanje Što vas konkretno motivira na odluku da redovito mjerite svoj

krvni tlak?, poslati do 22.01.2024. godine u 23:59 sati odgovor na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa svojim osobnim podacima (ime prezime, adresa, broj telefona/mobitela, e-mail adresa). Odabir četiri najoriginalnija odgovora provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media d.o.o. Odluka žirija je konačna.

Imena i prezimena dobitnika nagrada po izboru žirija bit će objavljena u izdanju Doktoru u kući dana 01.02.2024. godine.

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

2x OMRON M2 tlakomjer za nadlakticu + adapter

2x OMRON M3 Comfort tlakomjer s pametnom manžetom + adapter

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, čitatelji Doktora u kući, državljani Republike Hrvatske. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će obavješten telefonskim putem ili putem e-maila o nagradi, o terminu i načinu uručenja nagrade.

Dobitnik pristaje da se njegovo ime i prezime te mjesto stanovanja objave u Doktoru u kući.

Priređivač će osobne podatke dobitnika dostaviti sponzoru Natječaja, kako bi dobitnik mogao realizirati nagradu. Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu do 30.04.2024. godine, gubi na nju pravo.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 2. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo kakvu naknadu.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu

9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.zivim.gloria.hr dana 04.01.2024.godine.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, predsjednica Uprave

Linker
22. srpanj 2024 05:09