SHUTTERSTOCK
Istraživanje tjedna

Lijekovi za tlak smanjuju rizik od infarkta, ali važno je kad se uzimaju

Noćnim pticama moglo biti od koristi ako lijekove uzimaju navečer, a ranoraniocima ako ih uzimaju ujutro

Uzimanje lijekova za krvni tlak ovisno o vašim navikama spavanja ima potencijalne benefite za vaše srce. Nedavno istraživanje postavilo je tezu da bi usklađivanje vremena uzimanja lijekova za krvni tlak s vašim prirodnim ciklusom spavanja i budnosti (kronotip) moglo pomoći u zaštiti srca od rizika od srčanog udara. To znači da bi noćnim pticama moglo biti od koristi ako lijekove uzimaju navečer, a ranoraniocima bi bilo bolje da ih uzimaju ujutro. Ovaj bi pristup potencijalno mogao smanjiti rizike povezane s hipertenzijom ili visokim krvnim tlakom.

Kakav vam je kronotip?

Istraživanje, koje je proveo međunarodni tim istraživača, uključilo je više od 5300 sudionika koji su dali informacije o svom kronotipu. Ti su sudionici zatim nasumično raspoređeni da uzimaju svoje lijekove za krvni tlak u različito doba dana. Praćeni su tijekom nekoliko mjeseci kako bi im se procijenilo zdravlje srca. Dr. Filippo Pigazzani, kardiolog sa Sveučilišta Dundee u Velikoj Britaniji i jedan od voditelja studije, izjavio je da rezultati studije mogu predstavljati promjenu u koncepciji liječenja hipertenzije, odnosno da bi se strategijom personalizirane kronoterapije mogao smanjiti rizik od srčanog udara. Naši cirkadijalni ritmovi, tj. naši unutarnji 24-satni biološki satovi, razlikuju se od osobe do osobe zbog genetike i drugih čimbenika. Ti ritmovi utječu ne samo na naše obrasce spavanja, nego i na tjelesnu temperaturu, razinu hormona, metabolizam i, što je još važnije, na razinu krvnog tlaka. Istraživači su pretpostavili da bi vrijeme uzimanja lijeka moglo biti ključno jer krvni tlak varira tijekom dana. Ova ideja je već istraživana, ali bez konačnih rezultata, a ovo je istraživanje imalo za cilj utvrditi utječu li kronotipovi na zdravlje srca jer se pokazalo da utječu na stanja poput anksioznosti i dijabetesa tipa 2. Nalazi su otkrili da uzimanje lijekova za krvni tlak u trenucima koji nisu usklađeni s nečijim kronotipom povećava rizik od srčanog udara. To je bilo osobito vidljivo za noćne tipove koji su uzimali lijekove ujutro.

Ništa na svoju ruku

Ipak, uvijek je bitno zapamtiti da nisu svi ljudi isti te da pokazujemo velike individualne razlike u svom kronotipu koje utječu na rizik od bolesti, izrazio je cirkadijalni biolog Kenneth Dyar iz Helmholtz Münchena. Iako trenutačni podaci nisu dovoljno sveobuhvatni da bi definitivno dokazali da vrijeme uzimanja lijekova utječe na učinkovitost lijekova za krvni tlak, postoji dovoljno dokaza koji opravdavaju daljnja istraživanja, a dr. Pigazzani i dalje upozorava na činjenicu da ovo istraživanje nije službeno potvrđeno i da se ljudima još uvijek ne preporučuje vremensko mijenjanje uzimanja svojih lijekova.

Linker
16. lipanj 2024 08:03