Prema riječima psihijatra Hrvoja Handla, kompulzivno prejedanje predstavlja i važan javnozdravstveni problem

 FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK
Psihička težina debljine

Jeste li čuli za PUT - promjenu unutarnje težine? To je program mršavljenja kojemu je cilj prvo skinuti psihičku težinu, a potom i kilograme

Istraživanja pokazuju da se kod 50 posto osoba s prekomjernom tjelesnom težinom mogu pronaći i simptomi kompulzivnog prejedanja

Dnevna bolnica za poremećaje hranjenja H(RANA) koja djeluje u okviru zagrebačke Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ već pet godina provodi program za osobe koje boluju od kompulzivnog prejedanja, pod nazivom PUT (Promjena Unutarnje Težine). Program pacijentima nudi cjeloviti pristup zdravlju, koji se bazira na psihoterapijskom nedijetnom pristupu, čiji primarni fokus nije na gubitku kilograma nego na psihoterapijskom radu na sebi u okviru grupnog settinga, prepoznavanju vlastitih emocija te otkrivanju istine o sebi te tako predstavlja novu paradigmu u liječenju osoba sa kompulzivnim prejedanjem i pridruženom pretilošću. Sudionici kroz program uče asertivnoj komunikaciji, prepoznavanju signala gladi i sitosti, intuitivnom i svjesnom hranjenju i kretanju te uvođenju strukturiranih obroka prema pravilima uravnotežene prehrane.


Kompulzivno prejedanje

Istraživanja pokazuju da se kod 50 posto osoba s prekomjernom tjelesnom težinom mogu pronaći i simptomi kompulzivnog prejedanja.

Prema riječima psihijatra Hrvoja Handla, kompulzivno prejedanje predstavlja i važan javnozdravstveni problem s obzirom na to da se prekomjerna tjelesna težina i debljina svrstavaju među pet vodećih uzroka smrti, a uočava se globalna tendencija porasta indeksa tjelesne mase (ITM).

- Osim svakodnevne svjesnosti o rizicima za zdravlje koje nosi prekomjerna tjelesna težina, kao i brojnim komorbiditetima, osobe koje žive u većim tijelima se često suočavaju i sa brojnim predrasudama, zbog čega pribjegavaju drastičnim režimima prehrane, intenzivnom vježbanju te se nerijetko nađu u višegodišnjim začaranim cikličkim obrascima drastičnog gubitka i ponovnog povratka izgubljenih kilograma, popularno nazvanog yo-yo efekt - ističe psihijatar Handl i dodaje:

- Brojne su predrasude povezane s osobama koje žive u većim tijelima. Etiologija je različita, a jedan od uzroka je i kompulzivno prejedanje i njegove kliničke inačice. Osnovna karakteristika kompulzivnog prejedanja su ponavljajuće epizode unošenja velikih količina hrane, najčešće bez kompenzatornih radnji u svrhu sprječavanja dobitka na tjelesnoj težini, pri čemu su prejedanja često praćena osjećajem srama, krivnje i gađenja prema sebi. Iako je kompulzivno prejedanje najučestaliji poremećaj hranjenja, često ostaje nedijagnosticiran te je prisutan nedostatak svjesnosti o njegovom postojanju u široj medicinskoj zajednici.


Stručni skup

S ciljem edukacije stručnjaka koji se u svom radu susreću s osobama s prekomjernom tjelesnom težinom, 26. svibnja će se u Klinici za psihijatriju „Sveti Ivan“ održati stručni skup pod nazivom „Psihička težina debljine“.

U organizaciji Klinike za psihijatriju „Sveti Ivan“ i Dnevne bolnice za poremećaje prehrane H(RANA) na skupu će sudionici imati priliku kroz niz predavanja i radionica naučiti više o liječenju i pristupu osobama sa kompulzivnim prejedanjem i pridruženom pretilošću, saznati kako je to živjeti u većem tijelu, ali i na osebujan i interaktivan način otkriti i ponešto o sebi. Skup će također biti prilika i za povezivanje i razmjenu iskustava brojnih stručnjaka iz različitih područja i struka.

Linker
14. srpanj 2024 20:51