Ako vaše dijete voli uzeti u ruke tablet ili smartphone, neka barem bude korisno...
 Foto: iStock
Top 5

I to postoji: Aplikacije koje jesu korisne za usvajanje novih znanja kod djece

Aplikacije za računala, tablete i pametne telefone postali su naša svakodnevica, no ponudimo djeci one koje su edukativne i usmjerene poticanju i usvajanju određenih znanja i vještina. Pročitajte kojih pet aplikacija može biti korisno za vaše dijete.

Aplikacije za računala, tablete i pametne telefone pokazale su se učinkovitim pomoćnim alatima kada govorimo o govorno - jezičnoj terapiji.

Aplikacije koje se koriste u logopedskoj terapiji mogu biti korištene u različite svrhe. Možemo govoriti o specijaliziranim aplikacijama koje su namijenjene isključivo za logopedsku terapiju, o aplikacijama uz pomoć kojih djeca usvajaju osnovna razvojna znanja i vještine (npr. uče boje, brojeve…). Ponekada koristimo edukativne aplikacije u motivacijske svrhe (npr. kao nagrada nakon odrađene terapije).

Na stranom tržištu postoje brojne aplikacije koje su namijenjene poticanju razvoja djece. Na našem tržištu i na hrvatskom jeziku ovakve aplikacije još uvijek su malobrojne i upravo iz tog razloga predstavljam vam aplikacije koje su namijenjene poticanju razvoja djece, a prilagođene su našem govornom području.

Aplikacije za rad s djecom - mojih 5 favorita

  1. Jezična gradilica: Jednostavna je i djeci vizualno zanimljiva aplikacija. Cilj ove aplikacije je poticanje morfološkog razvoja djece. Kroz korištenje ove aplikacije djeca usvajaju gramatičke morfeme za imensku i glagolsku množinu. Morfološki razvoj je proces kojim djeca ovladaju do polaska u školu pa je i ova aplikacija namijenjena djeci predškolske dobi. Od velike pomoći biti će djeci s teškoćama u jezičnom razvoju, ali vrlo je korisna i djeci s urednim jezičnim sposobnostima.
  2. Pamtilica: Fonološka svjesnost jedna je od najvažnijih vještina koja mora biti dobro razvijena prije polaska u školu (više o toj temi pročitajte ovdje). Upravo ova aplikacija namijenjena je poticanju predvještina čitanja, a mogu je koristiti djeca predškolske dobi koji pokazuju interes za ovladavanje vještinama čitanja.
  3. e-Galerija: Prepričavanje, pripovijedanje ili naracija su jako važni (više o ovoj temi pročitajte ovdje). Uz pomoć ove aplikacije dijete može slagati priče od niza sličica koje mogu biti fotografirane integriranom kamerom uređaja, preuzete iz galerije uređaja ili odabrani simboli iz triju dostupnih galerija simbola (ARAASAC, Mulberry i Sclera). Svakoj sličici moguće je pridružiti tekstualni i zvučni zapis koji opisuju odgovarajući dio priče. Zvučni zapis se reproducira pritiskom na sličicu kod pregledavanja priča. Aplikacija sadrži i dvije igre: "Složi priču" i "Izbaci uljeza". Kod igre "Složi priču" korisnik mora složiti pomiješane sličice iz odabrane priče po pravilnom redoslijedu, dok kod igre "Izbaci uljeza" korisnik mora odabrati sličice koje ne pripadaju priči.
  4. Domino brojalica: Cilj ove aplikacije je poticanje razvoja rane matematičke pismenosti. Preduvjet za shvaćanje osnovnih računskih operacija je poznavanje količine, usvajanje pojma i značenja broja, povezivanje vizualnog simbola i količine te znamenke (brojke). Kroz ovu aplikaciju djeca usvajaju i druge važne matematičke predvještine kao što su razlikovanje pojmova malo-puno, jednako. Aplikacije je namijenjena djeci predškolske dobi.
  5. Pisalica. Ova aplikacija olakšava učenje pravilnog pisanja velikih tiskanih slova (grafema). Prilikom ovladavanja vještinom pisanja slova od velike važnosti je savladati pravilnu orijentaciju pisanja slova i smjer pisanja slova. Pogrešno naučen način pisanja često je kasnije teško ispraviti. Ova jednostavna, ali djeci zanimljiva aplikacija, namijenjena je predškolskom i školskom uzrastu.

    Osim ovih, opisanih aplikacija, na ovoj web stranici dostupno je još nekoliko kvalitetnih aplikacija, Ipak želim istaknuti da vrijeme provedeno uz računala i pametne telefone treba biti, od strane roditelja, kontrolirano i vremenski ograničeno. Budući da živimo u digitalnom vremenu i da su aplikacije postale sastavni dio našeg života ponudimo djeci one aplikacije koje su edukativne i usmjerene poticanju i usvajanju određenih znanja i vještina.

Linker
21. lipanj 2024 14:35