Uskoro će upisi u školu, pripremite se na vrijeme.
 Getty Images
Savjetuje logoped

Kako prepoznati je li dijete spremno za školu? Ovo su potrebne vještine i znanja

Polazak u školu predstavlja novi izazov i za dijete, ali i roditelje. Ta nova avantura i period života može biti manje stresan, ako se pripremite na vrijeme. U nastavku saznajte koje su vještine djetetu potrebne kako bi se dodatno pripremilo za polazak u školu.

Polazak u školu, novi je izazov i značajan događaj u životu svakog djeteta. Dijete tada svoju glavnu aktivnost, igru, djelomično zamjenjuje sa školskim obvezama.

O pripremljenosti djeteta za školu ovisi kako će dijete prihvatiti školu, školske obaveze, te način na koji će se nositi s novim situacijama i nepoznatim osobama.

Da bi se dijete što bolje prilagodilo zahtjevima škole, potreban je skladan razvoj svih djetetovih sposobnosti. Isto tako važno je da prije polaska u školu, dijete ima usvojena određena znanja i vještine jer samim time cjelokupna prilagodba će mu biti lakša.

Potrebne vješine i znanja za polazak u školu

VJEŠTINE RANE PISMENOSTI

Ove vještine pokazuju svjesnost djeteta o pisanom jeziku i jasan su prediktor uspješnosti ovladavanja procesom čitanja i pisanja. Čitanje i pisanje zahtjevne su aktivnosti. Za uspješno ovladavanje vještinama čitanja i pisanja, osim spoznajnih sposobnosti, dijete mora razvijati i grafomotoričke sposobnosti. One su jedan od mnogih, važnih kriterija na osnovi kojih se utvrđuje sposobnost pojedinog djeteta za uspješno sudjelovanje u nastavi i usvajanje školskih vještina.

U predškolskom razdoblju dijete bi trebalo naučiti pravilno držati olovku, razviti pokrete nužne za pisanje, biti u sposobnosti održavati kontinuitet linije tijekom pisanja, pritisak olovke na papir trebao bi biti adekvatan, orijentacija na papiru razvijena. Dijete bi moralo moći poštivati pravila smjera pisanja (s lijeva na desno, odozgo prema dolje). Osim navedenih vještina, dijete prije polaska u školu dolazi do spoznaje da se riječi sastoje od zasebnih glasova, te između 5. i 6. godine dolazi do zamjećivanja i razvoja glasovne strukture riječi. Tada bi dijete trebalo biti u mogućnosti samostalno znati prepoznati i tvoriti rimu, rastaviti riječi na slogove, prepoznati i imenovati prvi i zadnji glas u riječi, rastaviti riječi na glasove i sastaviti riječ od pojedinih glasova, te poznavati većinu grafema, a neke i samostalno napisati.


GOVOR I JEZIK

Prije polaska u školu, dijete bi trebalo usvojiti pravilan izgovor svih glasova. Jezični razvoj trebao bi biti u skladu s djetetovom dobi, a to znači da bi se dijete trebalo izražavati pravilno, strukturiranim jednostavnim i složenim rečenicama. Ekspresivni i receptivni rječnik trebali bi sadržavati mnogo pojmova, a značajniji su oni vezani uz prostorne i vremenske odnose. To obuhvaća poznavanje i razumijevanje pojmova na, ispod, ispred, iza, gore, dolje, u, lijevo desno, prije, poslije, dan, noć… poznavanje dana u tjednu i godišnjih doba. Mora znati uspješno verbalno opisati značenje poznatih pojmova (oko - dio tijela s kojim gledam), svrstati objekte u nad/podskupine (pas, mačka, ptica- životinje) i prepoznati i imenovati većinu boja. Trebalo bi pravilno prepričavati poznate događaje i sadržaje uz pravilan vremenski slijed i uzročno – posljedično povezivanje. Jako je bitno da dijete zna da je jezik i način izražavanja potrebno prilagoditi osobama i situacijama u kojima se nalazimo (npr. korištenje Vi u obraćanju učiteljici).

Martinin blog
Dijete koje je spremno za početak škole prepoznat ćemo po pozitivnim stavovima prema školi, učiteljima i novim prijatelja koje će tamo steći.


PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE

Istraživanja pokazuju da usvajanje matematičkih vještina počinje vrlo rano. Djeca počinju učiti brojeve već u trećoj godini. U predškolskoj dobi djeca svladavaju mehaničko brojenje do deset/ dvadeset, razlikuju glavne i redne brojeve, znaju pisane simbole za većinu jednoznamenkastih brojeva. Spremnost djece za školu, osim u tim vještinama, ispituje se zadacima razvrstavanja (sposobnost sortiranja objekata prema nekom svojstvu kao što je npr. boja, veličina i sl.), nizanja (nizanje predmeta i održavanja slijeda), ujednačavanja (napraviti isti skup predmeta kao na predlošku) i usporedbi objekata na temelju različitih svojstava (veći-manji; manje-više).


EMOCIONALNA I SOCIJALNA ZRELOST

Dijete treba znati kontrolirati svoje emocije, treba biti sposobno i spremno surađivati s drugim osobama, a konflikte znati rješavati na socijalno prihvatljiv način.

Dijete koje je spremno za početak škole prepoznat ćemo po pozitivnim stavovima prema školi, učiteljima i novim prijatelja koje će tamo steći. Polazak u školu dijete će shvatiti kao dokaz svoje odraslosti i zrelosti. Potrebno je podržavat takav stav, ali i paziti da ne stvorimo idealnu sliku onoga što dijete očekuje, nego realnu. Važno je da uputimo dijete u ono što se od njega očekuje, ali i da naglasimo da smo mu velika podrška i potpora na koju može uvijek računati.

IZVOR: Martinin blog: Savjeti i priče jednog logopeda

Linker
10. lipanj 2024 00:54